Peksi_99

Kuvauspaikka: Hollola

Pienet sienet ja sammaleen itiöpesäkkeet kurottavat valoa kohti